Vrijwillige Begeleide omgang

  Vrijwillige Begeleide Omgang

  Er zijn gemeenten die een aparte bouwsteen hebben voor een Begeleide Omgangs Regeleing (BOR). Dit is het geval in Rivierenland daar bieden we vrijwillige begeleide omgang.

  Wat doen we?

  Vrijwillige BOR is erop gericht ouder(s) en kind(eren) te laten ervaren dat omgang mogelijk is en als positief ervaren kan worden. Doelstelling is het normaliseren van de contacten tussen ouder(s) en kind(eren) en het verstrekken van informatie aan de rechtbank (of toegangsteam gemeente) omtrent de omgang. DIT coaching zorgt voor een benadering waarbij het individu centraal staat. Niet werken vanuit de boekjes, maar werken vanuit het individu in verbinding zijn met het gezin.

  Samen met ouders en kinderen op zoek naar een oplossing die werkt!

  Onze specialiteit ligt in het helpen ontdekken wat wél werkt. Door middel van Socratisch coachen stimuleren we ouders om samen te gaan ontdekken wat bij hen past om zo stapsgewijs de ontwikkeling (verder) op gang te helpen. Wij bieden handvatten om vanuit aanwezige kwaliteiten en talenten op problemen te reageren. Ons doel is om de problemen op te lossen of te zorgen dat ze hanteerbaar worden. We werken vanuit het vrijwillige kader om ouders te ondersteunen in het vinden van een omgangsregeling die rust brengt. Dit doen we vanuit de visie dat kinderen het recht hebben op een prettig contact met hun beide ouder(s). Voor de ontwikkeling van hun kind is een goede omgang tussen beide ouder(s) essentieel. We combineren creativiteit met kunde en ondersteunen ouder(s) om op een andere manier naar de omgang met hun kind te kijken. We gaan samen kijken naar welke doelen we kunnen stellen. Deze doelen zijn altijd gericht op de kind(eren) bijvoorbeeld ‘Onderzoeken hoe het kind… ‘

  vrijwillige begeleide omgang

  Verbinding & creativiteit

  Wij zoeken de verbinding met beide ouders en met het kind/de kinderen. Ons eerste doel is contact maken en aansluiten bij de ouder(s), de betrokken kinderen en het netwerk in kaart brengen. Met beide ouders willen we een goede werkrelatie opbouwen, luisteren naar wat ze te zeggen hebben, vragen stellen en samen dingen ondernemen.  We denken out of the box, zowel in benadering als in mogelijke oplossingen. In plaats van gesprekken op een kantoor, spreken we daar waar de belangen van het kind voelbaar zijn. Bijvoorbeeld in de speeltuin of een plek in het bos waar goede herinneringen liggen. Daarnaast vinden we het belangrijk om erkenning te creëren voor het feit dat ze hun best doen en de beste bedoelingen hebben voor hun kind/de kinderen.

  Samen kiezen we partij voor jullie kind!