Thuiszitters

  Thuiszitters

  Gaat je kind al een tijdje niet naar school terwijl dat volgens de wet wel moet? Dan gaan er allerlei alarmbellen rinkelen. Bij de school, de leerplichtambtenaar en natuurlijk bij jou als ouder(s)/vertegenwoordiger(s). Want wat te doen? DIT coaching helpt. DIT coaching heeft ruime ervaring met thuiszitters. We achterhalen de oorzaken en bedenken samen een passende oplossing. We bieden maatwerktrajecten die we snel in kunnen zetten. We werken intensief samen met je kind, met jullie als ouder(s)/vertegenwoordiger(s) en met alle andere betrokkenen.

  Wat is een thuiszitter?

  Een thuiszitter is een kind of jongere tussen de 5 en 16 jaar die leerplichtig is óf een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en is ingeschreven op een school en die zonder geldige reden al meer dan 4 weken niet naar school gaat.

  Aan de slag met de oorzaken

  Als ouder(s)/vertegenwoordiger(s) heb je vaak al van alles geprobeerd. We kijken samen naar wat jullie al geprobeerd hebben en naar de achterliggende oorzaak van het verzuim. Schoolverzuim kan bijvoorbeeld te maken hebben met problemen op school, psychische problemen zoals angst of een stoornis (ASS/AD(H)D) of met gedragsproblemen. Maar ook met problemen thuis, zoals problemen met de onderlinge communicatie of problemen tussen ouder(s)/vertegenwoordiger(s). Uit ervaring weten we dat het nodig is om eerst aan de slag te gaan met de oorzaken en vervolgens samen te kijken naar oplossingen.

  Aandacht voor de talenten van jouw kind

  Wij onderzoeken wat het kind of de jongere nodig heeft om toch weer naar school te gaan. We leren jouw kind graag goed kennen, zodat we je kind gaan begrijpen en aansluiting vinden met hem of haar. Daarbij kijken we altijd naar de talenten van jouw kind en naar die van jullie als ouder(s)/vertegenwoordiger(s). Samen komen we erachter wat werkt.

  Naast onze individuele aanpak hebben we ook een groepsaanbod voor thuiszitters. Je kind start met het groepsaanbod en krijgt daarnaast een individuele coach.