Jeugd

  Specialistische begeleiding voor kinderen

  Voor kinderen is het essentieel dat ze zich blijven ontwikkelen. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Een verstoorde ontwikkeling kan  allerlei oorzaken hebben en leiden tot opstandig of teruggetrokken gedrag, minder goed contact met broertjes en zusjes of met leeftijdsgenoten. Daarnaast kan het de schoolprestaties beïnvloeden of problemen geven met concentreren en plannen. Als de ontwikkeling van een kind in de knel komt, is het belangrijk dat we kijken naar wat het kind én het gezin nodig hebben. DIT coaching biedt specialistische jeugdhulp. Samen zorgen we ervoor dat het kind zich weer positief kan ontwikkelen.

  ‘DIT wil ik, DIT past bij mij’

  We coachen kinderen op socratische wijze, dit werkt het beste bij kinderen vanaf 8 jaar. Samen met het kind en het netwerk gaan we actief op onderzoek uit; Wat werkt wel en wat juist niet en waarom? De begeleider sluit zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het kind en zijn of haar omgeving. We doen dit op een speelse, actieve en creatieve manier. Het opbouwen van vertrouwen is de basis, hier nemen we de tijd voor want pas dan kunnen we samen echt stappen gaan zetten. We vinden het belangrijk om kinderen zelfkennis op te laten doen zodat ze meer inzicht krijgen in waar hun talenten liggen en welke vaardigheden nog goed zijn om te oefenen. We leveren hierin maatwerk. Onze medewerkers zijn ervaren specialisten en hebben veel verschillende methodes en werkwijzen tot hun beschikking om in te zetten. We werken in dit traject samen met andere betrokkenen, zoals school, een behandelaar, sportvereniging of familie, dit doen we uiteraard in goed overleg.

  We kiezen bewust voor de term coaching. Een coach is laagdrempeliger en past bij onze visie, namelijk de jeugdige ondersteunen het beste uit zich zelf te halen.

  coaching voor jeugd

  Onze missie is er samen voor zorgen dat het kind en gezin straks weer verder kunnen zonder ons. Ontdek onze unieke aanpak!

  Naast individuele ambulante begeleiding hebben we ook een groepsaanbod voor jeugdige en hun ouders.