Gezin

  Wat wil ik? Wat wil jij? Wat willen wij?

  In elk gezin zijn soms problemen en spanningen. Dat is normaal. Meestal kom je daar als gezin prima zelf uit, eventueel met hulp van familie en vrienden. Maar wat als de problemen te groot worden en je gezin niet genoeg draagkracht en veerkracht heeft? Dan zou gezinscoaching kunnen helpen.

  Bij knelpunten in je gezin

  Een gezinscoach van DIT coaching helpt om beter om te gaan met de knelpunten in het gezin en gezamenlijk een passende oplossing te vinden. Zo kan het voor ouders na een scheiding lastig zijn om goed te blijven samenwerken rondom de kinderen. Ook als er binnen het gezin sprake is van een gezinslid met ASS, AD(H)D of een ontwikkelingsstoornis, kan dat effect hebben op de relaties binnen een gezin. Zo zijn er nog veel meer omstandigheden waardoor het even niet vanzelf gaat in een gezin.

  Wat is gezinscoaching?

  Een gezinscoach komt bij jullie thuis. Samen bepalen we wat er nodig en gewenst is en hoe vaak de coach langskomt. We luisteren, observeren en stellen vragen. Zo krijgen we inzicht in het leven van alle gezinsleden. We kijken naar de onderlinge relaties binnen het gezin, de kwaliteiten binnen het gezin en de belemmerende patronen. Vaak zijn we ons niet bewust van deze patronen, maar we ervaren er wel de gevolgen van. Bijvoorbeeld dat we minder respect, begrip en liefde voor elkaar kunnen opbrengen, door onderling niet uitgesproken verwachtingen. Daar gaan we samen mee aan de slag.

  coaching voor het gezin

  Nieuwe inzichten en vaardigheden

  De gezinscoaching heeft tot doel dat jullie zelf komen tot nieuwe inzichten en nieuwe vaardigheden. Zodat jullie leren omgaan met de problemen en zelf komen tot oplossingen. Dát is de kracht van gezinscoaching via DIT coaching. Uiteindelijk heeft de gezinscoaching tot doel om de open en eerlijke communicatie te herstellen. Dat is goed voor de onderlinge relaties. Het helpt bij de eigen verwerking en het biedt jou als ouder handvatten voor het begeleiden van de kinderen. Ons doel voor jouw gezin? Dat jullie kunnen zeggen: ‘DIT werkt voor ons. Wij kunnen weer samen verder. ‘

  Naast individuele ambulante begeleiding hebben we ook een groepsaanbod voor ouder en kind.