Casemanagement

  Casemanagement bij DIT coaching

  Casemanagement kan worden ingezet bij complexe problematiek op meerdere levensgebieden en wanneer er coördinatie nodig is op het geheel aan zorg en ondersteuning in een huishouden.

  De casemanager is degene die ervoor zorgt dat iedereen weet welke gezamenlijke doelen er zijn, doet wat is afgesproken met de klant, jeugdige en de ouder(s) en neemt daar, voor zover het zijn eigen professionele discipline betreft, actief aan deel. Daarvoor werkt de casemanager samen met alle professionele betrokkenen, zoals onderwijs en bijvoorbeeld schulphulpverlening aan het domein overstijgende hulpverleningsplan.

  Door de inzet van casemanagement vindt er regie op ondersteuning/zorg plaats waarbij het principe één gezin één plan leidend is. Door afstemming tussen de professionals en prioritering wordt de effectiviteit van ondersteuning/zorg vergroot. Bovendien worden escalatie van de problematiek en onnodige stapeling van ondersteuning/zorg voorkomen.

  Ook binnen de Wet Langdurige Zorg werken we met Casemanegement. Samen kijken we vooruit. Vanuit DIT coaching ondersteunen we in de samenwerken van alle betrokkenen. We helpen we met de puzzel wat er wanneer nodig is.

  casemanagement DIt coaching

  DIT coaching beschikt over speciaal opgeleide professionals die naast de coaching in een gezin of huishouden tevens als casemanager kunnen werken. Dit is, waar mogelijk, een coach die het huishouden goed kent en het vertrouwen heeft. Zo zorgen we voor een casemanager die nabij is en vanuit vertrouwen samen met het huishouden en de betrokkenen een plan kan opstellen om zo samen stappen te zetten naar wat voor dit gezin wél werkt.