Werkwijze

  Werkwijze

  We werken met klanten die (fors) gestagneerd zijn in hun ontwikkeling. DIT vraagt om specialisme, kwaliteit staat binnen DIT coaching altijd voorop. “Wat we doen, doen we goed” is ons streven. We nemen onze klanten serieus en we weten waar we het over hebben. We werken met specialistische coaches. We hebben een goed opgeleid team (HBO/ WO) met ervaren psychologen, orthopedagogen, sociaal pedagogisch hulpverleners, maatschappelijk werkers en pedagogen. Alle medewerkers van DIT coaching zijn SKJ geregistreerd hiermee verbinden we ons aan een kwaliteitskader en weten klanten dat ze te maken met goed opgeleide medewerkers die continue uitgedaagd worden in hun ontwikkeling. We zijn ISO gecertificeerd en borgen hiermee kwaliteit.

  DIT coaching heeft expertise in het aanzetten tot positieve verandering we werken vanuit de Socratisch coachen methodiek. Socratisch coachen is erop gericht om een ander te helpen zijn of haar kwaliteiten te ontdekken en zelf tot inzicht te komen.

  De oplossing zit in jezelf

  Wij lossen jouw problemen niet op. Dat doe je zelf. Want de oplossing zit in jezelf. Wij vertellen dus niet wat jij moet gaan doen. Wat we wél doen? Observeren, luisteren en vragen stellen. We dagen je uit en we inspireren je. En geven je de juiste handvatten. Met als doel dat jij zelf inzicht krijgt in de oplossingen, zodat jij zelf stappen gaat zetten. Dát motiveert.

  socratisch coachen

  Socratisch Coachen

  Om jouw zelfregie te stimuleren, werken de coaches van DIT coaching volgens de principes van socratisch coachen. Socratisch coachen gaat over de kunst van het stellen van de juiste vragen. Socratisch coachen is ontdekken hoe je een ander stimuleert zijn eigen denkbeelden te onderzoeken, zodat je er samen achter komt wat wél werkt. Aangeleerde vaardigheden via de socratische wijze zijn vaak duurzamer omdat de klant ze zelf ontdekt heeft. Doordat er veel gebruik wordt gemaakt van de Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) wordt ook op deze wijze de zelfregie vergroot bij de klant. We hechten veel waarde aan de zelfregie zodat je als klant regisseur blijft over je eigen leven.

  De missie van DIT coaching is iedereen met een stagnerende of vastgelopen ontwikkeling weer verder te helpen.