Privacy


Bij DIT coaching behandelen we persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij aanmelding, tijdens coaching maar ook bij het afsluiten van het coaching traject is het belangrijk dat de klant weet wat er met zijn/haar gegevens gebeurt. Bij DIT coaching behandelen we persoonsgegevens strikt vertrouwelijk.

 

Gegevens verwerking

DIT coaching legt in het kader van aanmelding, gegevens vast wanneer een klant zichzelf aanmeldt of een verwijzer een klant meldt voor een coaching traject. Het gaat hierbij om algemene contactgegevens, zijnde naam, e-mailadres én de vraag van de klant. DIT coaching gebruikt deze gegevens ter voorbereiding op een coaching traject op verzoek van de klant of voor de uitvoering van de zorgovereenkomst met de klant. Na aanmelding worden de persoonsgegevens verwerkt in de beveiligde online werkomgeving waar alleen klant en betrokken medewerkers toegang toe hebben. Bij verwerking van gegevens wordt de noodzaak ervan altijd getoetst.

 

Beveiligingsmaatregelen

DIT coaching heeft organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. DIT coaching maakt gebruik van een beveiligde online werkomgeving waar alleen klant en betrokken coaches toegang toe hebben.    

 

Recht op inzage

Klanten werken samen met de coach in het online beveiligde rapportage systeem "My Dotto". Te allen tijde hebben zij inzage in hun dossier.

 

Email

DIT coaching gebruikt uw mailadres, als u klant of verwijzer voor zaken die gaan over jouw zorg en eenmaal per jaar een waarderingsonderzoek. Die toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar administratie@ditcoaching.nl.  

 

Wijzigingen privacy verklaring

DIT coaching kan deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

 

Mei 2018

 

Klachten

 

Klachtenregeling
Gelukkig zijn cliënten tevreden over de begeleiding en samenwerking met DIT coaching. Toch kan een cliënt/ouder of vertegenwoordiger van mening zijn dat hij of zij onzorgvuldig behandeld is of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Wij zijn van mening dat opmerkingen of klachten DIT coaching de mogelijkheid bieden om de dienstverlening te verbeteren. Een klacht of suggestie zien wij daarom als een kans tot verbetering.

 

Klachten
  • Wij vinden dat klachten en problemen in de dienstverlening en samenwerking voorkomen moeten worden. Als het toch gebeurt, dat moet hier open met elkaar over gesproken worden door de cliënt, zijn of haar vertegenwoordiger/bewindspersoon en de begeleider en/of de directie van DIT coaching.
  • Wij vinden het belangrijk dat cliënten en vertegenwoordigers/ouders weten wat zij kunnen doen indien er suggesties of klachten rondom de begeleiding of samenwerking zijn.
  • Probeer eerst samen met ons de klacht of het probleem op te lossen.

Externe klachtencommissie
In het geval dat DIT coaching en cliënt/ouder of vertegenwoordiger niet tot een oplossing van de klacht komen binnen de gestelde termijn, kan de klacht bij een externe klachtencommissie worden gelegd. Een zogenoemde ‘klachtenfunctionaris’ neemt dan contact met u op. DIT coaching heeft hiertoe zich aangesloten bij de Externe Klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg.