Privacy & Klachten

  Privacy

  Bij DIT coaching behandelen we jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij aanmelding, tijdens de coaching maar ook bij het afsluiten van het coaching traject is het belangrijk dat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt. Bij DIT coaching behandelen we persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Klik hier voor onze Privacyverklaring.

  Gegevensverwerking

  DIT coaching legt in het kader van aanmelding, gegevens vast als een klant zichzelf aanmeldt of een verwijzer een klant aanmeldt voor een coaching traject. Het gaat hierbij om algemene contactgegevens, zoals naam, e-mailadres én de vraag van de klant. DIT coaching gebruikt deze gegevens ter voorbereiding op een coaching traject, op verzoek van de klant of voor de uitvoering van de zorgovereenkomst met de klant. Na aanmelding worden de persoonsgegevens verwerkt in de beveiligde online werkomgeving waar alleen de klant en betrokken medewerkers toegang toe hebben. Bij verwerking van gegevens wordt de noodzaak ervan altijd getoetst.

  Beveiligingsmaatregelen

  DIT coaching heeft organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. DIT coaching maakt gebruik van een beveiligde online werkomgeving waar alleen klant en betrokken coaches toegang toe hebben.

   

  Gedrag en huisregels

  Als DIT coaching vinden we het belangrijk om professioneel en zorgvuldig om te gaan met onze klanten. we hebben dan ook huisregels en een Gedragsen beroepscode die we volgen. Deze vind je hier. Huisregels DIT coaching  Gedrag en beroepscode DIT coaching

  Recht op inzage

  Klanten werken samen met de coach in het online beveiligde rapportagesysteem “MEXTRA”. Zo heb je te allen tijde inzage in je eigen dossier.

  Email

  DIT coaching gebruikt jouw mailadres voor zaken die gaan over jouw zorg en eenmaal per jaar sturen we een klantwaarderingsonderzoek. Die toestemming kunt je altijd intrekken door een e-mail te sturen naar administratie@ditcoaching.nl.

  Wijzigingen privacy verklaring

  DIT coaching kan deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

  Klachtenregeling

  Gelukkig zijn klanten tevreden over de begeleiding en samenwerking met DIT coaching. Toch kan een klant, de ouder(s) of vertegenwoordiger van mening zijn dat hij of zij onzorgvuldig behandeld is of dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Wij zijn van mening dat opmerkingen of klachten DIT coaching de mogelijkheid bieden om de dienstverlening te verbeteren. Een klacht of suggestie zien wij daarom als een kans tot verbetering.

  Klachten

  • Wij vinden dat klachten en problemen in de dienstverlening en samenwerking voorkomen moeten worden. Als er toch iets gebeurt, dat moet hier open met elkaar over gesproken worden.
  • Wij vinden het belangrijk dat klanten en ouder(s) of vertegenwoordiger(s) weten wat zij kunnen doen als er suggesties of klachten rondom de begeleiding of samenwerking zijn.
  • Probeer eerst samen met de betrokken medewerker de klacht of het probleem op te lossen. Mocht je hier samen met de coach niet uitkomen neem dan contact op met de coördinator via: klachten@ditcoaching.nl.

  Externe klachtencommissie

  In het geval dat de coördinator van DIT coaching en klant, ouder(s) of vertegenwoordiger echt niet tot een oplossing van de klacht komen binnen de gestelde termijn, kan de klacht bij een externe klachtencommissie worden neergelegd. Een zogenoemde ‘klachtenfunctionaris’ neemt dan contact met u op. DIT coaching heeft hiertoe zich aangesloten bij de Externe Klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg.

  Algemene voorwaarden

  Bij de start van onze coaching maken we samenwerkingsafspraken die zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst en in het plan van aanpak. Daarnaast hebben we als DIT coaching algemene voorwaarden die op onze zorg en dienstverlening van toepassing zijn: ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING DITcoaching

  DIT Coaching Organisatie