jeugdhulp en jeugdzorg

  Jeugdzorg en jeughulp op maat door DIT coaching

  Ben je op zoek naar de beste jeugdzorg voor jouw kind? DIT coaching biedt jeugdzorg en specialistische jeugdhulp op maat. Wij zijn een professioneel coachingsbureau en bieden diverse vormen van ondersteuning aan. Voor iedereen die professionele begeleiding wenst, staan wij klaar. Soms kan het zijn dat je kind is vastgelopen in zijn of haar ontwikkeling. Dit kan komen door specifieke problemen of andere oorzaken. Bij pubers kan het zijn dat er sprake is van vragen zoals: Wie ben ik? Wat wil ik? En wat past bij mij?’ Kinderen en pubers kunnen opstandig gedrag vertonen. Soms speelt er dan meer, zoals stress of een moeizame schoolsituatie. Wij bieden jeugdzorg aan pubers, kinderen, thuisblijvers en personen met ASS. Ook kunnen wij door middel van specialistische jeugdhulp ondersteuning bieden in jouw thuissituatie. Ben je benieuwd wat onze jeugdzorg inhoudt? Bel ons dan gerust om een kennismakingsgesprek in te plannen.

  DIT coaching: ‘Denk in talent’

  DIT coaching staat voor ‘Denk in Talent’. Dit staat binnen onze jeugdzorg en jeugdhulp ook centraal. Wij kijken naar wat er voor kinderen of jongeren werkt. Samen met jou en je kind wordt gekeken welke problemen er spelen. Deze worden opgelost of er wordt geleerd om deze meer hanteerbaar te maken. Wij luisteren hierbij goed naar alle partijen en bieden begeleiding op maat. Hiermee komen we tot een passende oplossing die je kind weer op weg zal helpen. Voor elke hulpvraag hebben wij het juiste antwoord. Samen zorgen we ervoor dat het kind zich weer positief kan ontwikkelen. Je kunt bij ons niet alleen terecht voor jeugdzorg en specialistische jeugdhulp. Bekijk ons volledige aanbod voor de jeugd hier.

  Binnen onze specialistische jeugdhulp gaan we actief met het kind en de omgeving op onderzoek uit. Op deze manier gaan we ontdekken wat wel werkt en wat juist niet, maar ook waarom wel of niet. Onze jeugdzorg begeleider probeert zo veel mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van uw kind. We doen dit op een speelse, actieve en creatieve manier.

  dit coaching jeugdzorg

  Jeugdzorg en jeugdhulp voor gezinnen, pubers en kinderen

  Wij bieden jeugdzorg en specialistische jeugdhulp in de meest uiteenlopende situaties. Soms komt een gezin in een lastig parket terecht door bijvoorbeeld een scheiding. Dit kan de communicatie onderling verslechteren. Hier is soms lastig uit te komen. Wij bieden jeughulp en begeleiding die zicht geeft op de onderlinge verhoudingen binnen het gezin. Wij maken de patronen die zich met de tijd gevormd hebben zichtbaar. Het gezin komt zo weer in haar eigen kracht en kan dan ook zeggen: ‘DIT willen wij, DIT werkt voor ons!’ Wij staan tevens klaar voor jongeren. Valt een puber uit op school en is deze nog leerplichtig, dan is dit reden tot actie. Wij stellen dan een jongerencoaching maatwerktraject op. Door met alle partijen samen te werken, is een oplossing snel gevonden.
  Pubers worden ook begeleid in het beantwoorden van vragen waar zij mee lopen, zoals ‘wie ben ik? en ‘wat wil ik?’ De puberteit is een lastige periode, waarin jongeren een eigen identiteit zoeken. Wij bieden jeugdzorg en jeugdhulp aan zowel jongeren als hun omgeving. Dit doen wij tevens voor kinderen waarbij problematieken aan de orde zijn. Dit alles met als doel de ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wil je onze jeugdzorg en specialistische jeugdhulp inzetten? Maak dan nu een afspraak.

  Schakel onze jeugdzorg in

  Wil je de jeugdzorg van DIT coaching inzetten voor jouw specifieke situatie? Wil je meer weten over onze werkwijze of heb je overige vragen? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier of bel ons gerust middels 024-2022214, of stuur een mail naar info@ditcoaching.nl. Bij DIT coaching bieden wij jeugdzorg op maat!