E-Health

  Blended care

  DIT coaching is gericht op ontwikkeling zowel bij onze klanten als in het werkveld zelf. We geloven in verbinden en samen op trekken. Wij geloven dat snelle hulp belangrijk is. We bieden een Start & Go module aan om zo snel mogelijk te kunnen starten.

  Door de inzet van Blended care (een mix van online en face-to-face contact) voorkomen we lange wachtlijsten en kun je meteen aan de slag. In de “Start en Go” module maken we gebruik van e-health en telefonisch contact om zo samen meer zicht te krijgen op waar je staat en waar je naartoe wilt. We helpen je al zo veel mogelijk op weg met de eerste stappen richting de gewenste verandering. Na het volgen van deze module gaat het proces verder bij jou thuis, waar een vaste coach jou verder begeleidt in het uitvoeren van jouw/jullie doelen.

  Start & Go module

  Tijdens de “Start & Go” module breng je aan de hand van vragen van een specialistische coach in kaart wat voor jouw belangrijk is:

  • Wat kan ik? – Zelfredzaamheid Matrix (ZRM) inzichtelijk maken
  • Wat weet ik? – Beeldvorming & Zelfkennis/inzicht
  • Waar wil ik naartoe? – Evaluatie & doelen inzichtelijk maken (Waar wil de klant naartoe)
  • Wat ga ik doen – Activatie & beweging grip op jouw proces en gedrag. We stimuleren gedragsverandering en ontplooien van nieuwe energie

  Aanmeld proces

  • Contact met verwijzer: Je wordt verwezen door bijvoorbeeld het sociaalwijkteam of je huisarts. Samen ben je het erover eens dat specialistische begeleiding noodzakelijk is en je hebt interesse in de zorg van DIT coaching. 
  • Aanmelding: Deze bestaat uit een kennismakingsgesprek met DIT coaching waarin je samen vaststelt of er een match is.
  • Verwijzing: Er is contact tussen DIT coaching en jouw verwijzer en de verwijzer zorgt voor een definitieve aanmelding.  
  • DIT coaching start zo snel mogelijk nadat de zorgtoewijzing bij ons binnen is. 
  • Je start met de “Start & Go” module, tijdens deze module werk je met ondersteuning uit hoe je aan de slag wilt gaan en wat hierin belangrijk voor jou is. 
  • Aansluitend aan de “Start & Go” module ga je samen met een vaste coach die bij jou thuiskomt aan de slag met jouw plan.