Praktische Informatie

  Sociale wijkteams zijn in veel gemeenten het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak kijken de wijkteams wat bewoners zelf kunnen en waar hulp nodig is. In het sociale wijkteam werken professionals van verschillende organisaties met de gemeente samen. Samen met jullie maken zij tijdens het zogenaamde keukentafelgesprek een plan. Hierin staat wat je zelf nog kunt, hoe bekenden of vrijwilligers kunnen bijspringen en welke professionele hulp nodig is.

  Als professionele hulp nodig is zal de gemeente hiervoor een indicatie afgeven. Met deze indicatie kun je professionele zorg ontvangen. Deze zorg kan dan geboden worden door DIT coaching. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijken we samen of DIT coaching bij jou past.

  DIT coaching is gecontracteerd om zorg te leveren in verschillende gemeentes:

  • Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar, Wijchen, Beuningen, Druten
  • Arnhem, Lingewaard, Rheden, Westervoort, Overbetuwe, Doorwerth, Velp, Duiven, Zevenaar, Heteren, Doesburg, Renkum, Rhenen, Rijnwaarden en Wageningen
  • Rivierenland; Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, West-Betuwe, Tiel en West Maas & Waal
  • Noord-Limburg: Gennep, Bergen, Horst aan de Maas & Venray

  Stappen richting hulp

  Ik bevind me in een situatie waarvan ik denk dat er professionele hulp nodig is:

  Stappen:

  1. Neem contact op met jouw wijkteam en vraag een keukentafelgesprek aan. Op de website van jouw gemeente vind je informatie over de wijkteams en hoe het keukentafelgesprek is aan te vragen. Sommige gemeenten hanteren een aanmeldformulier, anderen niet.

  2. Als de gemeente het met jou eens is dat er professionele zorg nodig is geven ze hiervoor een indicatie af, met deze indicatie kan je zorg ontvangen.

  3. Kies in overleg met het wijkteam een zorgaanbieder waarvan je zorg wilt ontvangen. DIT coaching biedt de mogelijkheid tot een vrijblijvende kennismaking (hier zijn geen kosten aan verbonden), neem hiervoor contact met ons op.

  Veelgestelde vragen:

  • Wat houdt een keukentafelgesprek in?
   Een keukentafelgesprek is het gesprek met het wijkteam waarin duidelijk wordt wat nodig is om weer verder te kunnen. Wij adviseren om dit gesprek voor te bereiden. Veel bruikbare informatie over het keukentafelgesprek en hoe deze voor te bereiden vind je o.a. hier.
  • PGB of ZIN?
   DIT coaching werkt zowel via PGB (Persoons Gebonden Budget) als via ZIN (zorg in natura). Meer informatie over het verschil vind je o.a hier. We merken dat de meeste klanten een voorkeur hebben voor ZIN aangezien ze dan geen eigen administratie hoeven bij te houden. In alle gemeente waar wij een contractering mee hebben is het mogelijk om via ZIN zorg af te nemen.
  • Is financiering alleen mogelijk via een indicatie van de gemeente?
   Het kan zijn dat je een indicatie hebt die binnen de WLZ (wet langdurige zorg) valt, deze wordt afgegeven door het zorgkantoor. Meer informatie vind je o.a. hier en hier. Alleen als je een WLZ indicatie vanuit een PGB hebt kun je zorg inkopen bij DIT coaching.
  • Hoe zit het met de eigen bijdrage (CAK)?
   Het kan dat de overheid een eigen bijdrage vraagt voor de ontvangen zorg. Dit is afhankelijk van de situatie, om te kijken of dit van toepassing is in jouw situatie, klik hier.
  • Biedt DIT coaching ook behandeling?
   DIT coaching biedt geen behandeling maar coaching. Mocht behandeling nodig zijn kunnen wij desgewenst vanuit ons zorgnetwerk meedenken wat een geschikte behandelaar voor jou kan zijn.