Verwijzers


Onze doelstelling is om de klant zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Binnen DIT coaching is de “zelfregie” van de klant het uitgangspunt in de begeleiding.Wij coachen vanuit de socratische werkwijze zodat de ander actief op zoek gaat naar een oplossing die voor hem of haar werkt. We coachen door middel van gesprekken in combinatie met het uitvoeren van praktische opdrachten en activiteiten. Zo maken we de koppeling tussen cognitie (psycho-educatie) en gedrag en ontstaan er nieuwe verbanden die de cliënt kan gebruiken in zijn of haar leven.

 

DIT coaching heeft expertise in specialistische begeleiding met ervaren coaches. Wanneer er casussen aangemeld worden voor gespecialiseerde begeleiding, zal dit opgepakt worden door een HBO/WO geschoolde hulpverlener. Binnen deze begeleiding worden doelen gesteld zodat de zorgvrager een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid ontwikkelt. Wanneer binnen deze trajecten de specialistische begeleiding afgerond kan worden zonder reguliere begeleiding, zal dit worden gedaan. Dit gebeurt op het moment dat de zorgvrager (individu of gezin) voldoende inzicht heeft om de aangeleerde vaardigheden zelfstandig uit te voeren en te generaliseren naar andere situaties. Het netwerk wordt hierbij betrokken om hen mee te nemen in het leerproces. Het netwerk kan een belangrijke rol spelen in het oplossend vermogen van zorgvragers. DIT coaching gelooft dat wanneer de onderliggende oorzaken en vaardigheden vanuit specialistische begeleiding voldoende ontwikkeld zijn zorg sneller kan worden afgebouwd. Mocht de overstap naar reguliere begeleiding toch nodig zijn dan wordt de klant overgenomen door een coach die reguliere begeleiding biedt.

 

In het beginstadium zal de begeleiding intensiever zijn en naar gelang de vordering zal de begeleidingsintensiteit afnemen zodat klanten ook ervaren dat ze het zelf kunnen. We werken zowel binnen de WMO als de Jeugdwet, waarbij we het gezin/ omgeving actief betrekken.

 

Voor de begeleiding is er een indicatie nodig. Deze wordt door de gemeente via het wijkteam of op basis van een verwijzing vanuit de huisarts afgegeven. We werken bij voorkeur middels ZIN. DIT coaching is gecontracteerd bij verschillende gemeenten:

  • Nijmegen, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar, Wijchen, Beuningen, Druten
  • Arnhem, Lingewaard, Rheden, Westervoort, Overbetuwe, Doorwerth, Velp, Duiven, Zevenaar, Heteren, Doesburg, Renkum, Rhenen, Rijnwaarden, Wageningen
  •  Rivierenland; Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Nederbetuwe, Neerijnen, Tiel en Westmaas en Waal

DIT coaching werkt samen met wijkteams en andere betrokken zorgverleners (huisartsen, behandelaars). We hanteren korte lijnen. We hebben een breed netwerk en werken o.a. met het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland.

 

Voor meer informatie of overleg neem gerust contact op.