Praktische Informatie


Ik bevind me in een situatie waarvan ik denk dat er professionele hulp nodig is:

 

Stappen:

1. Neem contact op met jouw wijkteam en vraag een keukentafelgesprek aan. Op de website van jouw gemeente vind je informatie over de wijkteams en hoe het keukentafel gesprek is aan te vragen. Sommige gemeenten hanteren een aanmeldformulier, anderen niet.

 

2. Als de gemeente het met jou eens is dat er professionele zorg nodig is geven ze hiervoor een indicatie af, met deze indicatie kan je zorg ontvangen.

 

3. Kies in overleg met het wijkteam een zorgaanbieder waarvan je zorg wilt ontvangen. DIT coaching biedt de mogelijkheid tot een vrijblijvende kennismaking (hier zijn geen kosten aan verbonden), neem hiervoor contact met ons op.

 

Veelgestelde vragen:

 • Wat houdt een keukentafelgesprek in?
  Een keukentafelgesprek is het gesprek met het wijkteam waarin duidelijk wordt wat nodig is om weer verder te kunnen. Wij adviseren om dit gesprek voor te bereiden. Veel bruikbare  informatie over het keukentafelgesprek en hoe deze voor te bereiden vind je o.a. hier.
 • PGB of ZIN?
  DIT coaching werkt zowel via PGB (Persoons Gebonden Budget) als via ZIN (zorg in natura). Meer informatie over het verschil vind je o.a hier. We merken dat de meeste klanten een voorkeur hebben voor ZIN aangezien ze dan geen eigen administratie hoeven bij te houden. In alle gemeente waar wij een contractering mee hebben is het mogelijk om via ZIN zorg af te nemen.
 • Is financiering alleen mogelijk via een indicatie van de gemeente?
  Het kan zijn dat je een indicatie hebt die binnen de WLZ (wet langdurige zorg) valt, deze wordt afgegeven door het zorgkantoor. Meer informatie vind je o.a. hier en hier.  Alleen als je een WLZ indicatie vanuit een PGB hebt kun je zorg inkopen bij DIT coaching.
 • Hoe zit het met de eigen bijdrage (CAK)?
  Het kan dat de overheid een eigen bijdrage vraagt voor de ontvangen zorg. Dit is afhankelijk van de situatie, meer informatie en om te kijken of dit van toepassing is in jouw situatie, kijk hier.
 • Biedt DIT coaching ook behandeling?
  DIT coaching biedt geen behandeling maar coaching. Mocht behandeling nodig zijn kunnen wij desgewenst vanuit ons zorgnetwerk meedenken wat een geschikte behandelaar voor jou kan zijn.