Advies


‘Van moeten naar willen’

 

DIT coaching  denkt graag mee in complexe casussen. De denkwijze van DIT coaching kan hierin een andere invalshoek geven wat zorgt voor nieuwe ingangen of inzichten. DIT coaching bekijkt samen met de betrokken partijen waar ingang is voor een positieve verandering.

 

Het komt voor dat in situaties veel personen betrokken zijn maar dat de gedragsverandering niet lukt. DIT coaching tracht alle betrokkenen uit te dagen een invalshoek te nemen en zo in beweging te brengen. Met als doel gezamenlijk tot verandering te komen met een positief resultaat.