Puber Coaching

    De puberteit is een heftige fase vol vragen; Wie ben ik? Wat wil ik?  Een puber neemt risico’s, zoekt grenzen op en overschrijdt deze. Voor je mening uitkomen, eigen keuzes maken, botsen met je ouders en leraren, eigen verantwoordelijkheid willen dragen hoort bij een puber. De puber is op zoek naar zijn of haar eigen identiteit en wil geaccepteerd worden om wie hij of zij is en wil waardering voor wat hij of zij doet. Dit een normaal proces maar kan een moeilijke periode zijn voor de jongere en het gezin. Praten met een coach kan daarbij helpen. Iemand die hun serieus neemt, coacht en ondersteunt bij het proces van volwassen worden; Wat wil ik? Hoe bereik ik dat? Daarnaast wordt ook steun geboden aan ouders/opvoeders.

    puber coaching