Gezin

    Wat wil ik? Wat wil jij? Wat willen wij?

    In elk gezin zijn er soms (kleine) problemen of spanningen, dat is normaal. Over het algemeen kan het gezin dat zelf, eventueel met behulp van vrienden en familie, oplossen. Maar soms is er door bepaalde omstandigheden niet voldoende draag- en veerkracht binnen het gezin en worden de problemen te groot. Na een scheiding kan het lastig zijn om een goede samenwerking te behouden.

    Gezinscoaching kan helpen om (weer) te leren met de problemen om te gaan en tot oplossingen te komen. Wanneer het evenwicht binnen het gezin herstelt wordt, kan het gezin in de toekomst zelf de problemen hanteren. Binnen het gezin wordt er gekeken naar patronen die zijn ontstaan. Hierin is er aandacht zijn voor de onderlinge relaties (broertjes, zusjes, partners, e.d.) Er zijn vaak patronen die in ons dagelijks leven binnen zijn geslopen. We zijn ons vaak niet van deze patronen bewust, maar het voelt alsof we minder respect, begrip en liefde voor elkaar kunnen opbrengen. DIT coaching helpt jullie om weer te komen tot een open en eerlijke communicatie. Dit helpt bij je eigen verwerking en biedt handvatten voor de begeleiding van de kinderen.

    DIT coaching gaat met het gezin belemmerende patronen doorbreken zodat het gezin weer in de kracht wordt gezet. We willen dat het gezin na afloop kan zeggen: DIT werkt voor ons!