Praktische informatie

  Groepscoaching Jeugd & Gezin

  Als je vastloopt in je ontwikkeling, dan kan dat je aardig in de weg zitten. Het kan je belemmeren in je dagelijkse leven. Wil je daar iets aan doen? DIT coaching heeft diverse vormen van groepscoaching. Je gaat samen met je ouder(s) of andere jongeren aan de slag. Daardoor is er herkenning en steun, je leert van elkaar. Tijdens de groepscoaching gaan we samen op zoek naar wat wél werkt voor jou.

  De voordelen van groepscoaching

  Dankzij groepscoaching krijg je meer inzicht in jouw eigen talenten. Je durft jouw talenten ook beter te benutten. Je krijgt meer zelfwaardering, durft trots(er) te zijn op jezelf en straalt dat uit naar anderen. Je zult merken dat je niet de enige bent die met dingen worstelt. In een groep vind je (h)erkenning en doe je soms zelfs nieuwe vriendschappen op. Je leert van en met elkaar. Daarom investeren we in groepsdynamiek.  We vinden het belangrijk dat je je veilig voelt. Binnen de groep is aandacht voor jouw individuele leerdoelen.

  Werkwijze

  We geven onze trainingen in een groep van 5 tot 8 deelnemers. Samen gaan we op onderzoek uit. Het doel van de professionele coach is om jullie zo te coachen dat jullie samen tot nieuwe inzichten en ontwikkelingen komen. Bij de start van de training werk je, met ondersteuning van de coach en de groep, uit wat jouw doelen zijn voor deze training. Tijdens de training werk je stapsgewijs naar jouw einddoel toe. Tijdens de trainingen werken we met verschillende actieve werkvormen. Het komt ook voor dat we samen op pad gaan. De trainingen worden op maat aangeboden en vormen zich aan de hand van jullie leerdoelen en wensen. Er wordt gecoacht op jullie eigen inbreng. Het draait om jullie!

  Voor wie

  Voor jeugdigen en hun ouder(s). We maken geen onderscheid op basis van diagnostiek. Het is belangrijk dat de jeugdige motivatie heeft om deel te nemen en in een groep kan functioneren. Je kan meedoen na een intake en als je over een groepsindicatie beschikt. De gemeente bekijkt of je hiervoor in aanmerking komt.

  algemeen over DIT coaching

  Waar

  We bieden de trainingen aan in alle gemeenten waar we een contract hebben. De groepscoaching gaat van start vanaf 6 deelnemers en zal zo
  dicht mogelijk bij jouw woonplaats gegeven worden. Na de aanmelding leggen we tijdstippen voor aan alle deelnemers en maken hierin samen een keuze. De bijeenkomsten duren 2 uur per keer. Onze trainingen duren 10 weken, daarna is er aandacht voor nazorg. Het complete pakket bestaat uit 24 trainingsuren.

  Aanbod

  Wij bieden vanuit DIT coaching drie specialistische trainingen aan die aansluiten bij onze werkwijze en expertise en waar goede resultaten mee worden behaald:

  Aanmelden kan via het contactformulier.