Verwijzers

  DIT coaching werkt samen met wijkteams en andere betrokken zorgverleners (huisartsen, behandelaars). We hanteren korte lijnen, goede zorg verlenen doen we samen!

  DIT coaching heeft expertise in specialistische begeleiding door ervaren coaches. Wanneer er casussen aangemeld worden voor gespecialiseerde begeleiding, zal dit opgepakt worden door een HBO/WO geschoolde hulpverlener. Binnen deze begeleiding worden doelen gesteld zodat de zorgvrager een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid ontwikkelt. Wanneer binnen deze trajecten de specialistische begeleiding afgerond kan worden zonder reguliere begeleiding, zal dit worden gedaan.

  DIT coaching gelooft dat wanneer de onderliggende oorzaken en vaardigheden vanuit specialistische begeleiding voldoende ontwikkeld zijn zorg sneller kan worden afgebouwd. Mocht de overstap naar reguliere begeleiding toch nodig zijn dan wordt de klant overgenomen door een coach die reguliere begeleiding biedt.

  We werken zowel binnen de WMO als de Jeugdwet, waarbij we het gezin en de omgeving van de klant actief betrekken.

  Aanmeldlijst

  We proberen onze wachttijden zo kort mogelijk te houden.  We plannen na de aanmelding op korte termijn een kennismakingsgesprek waarin we bekijken of de coaching passend is en wat voor een coach goed bij jou/jullie zou passen. Na dit gesprek waarin jullie ook het aanmelddossier compleet maken volgt meestal plaatsing op de wachtlijst. Waar nodig bieden we overbruggingszorg.

  Onderstaande wachttijden zijn een richtlijn en worden regelmatig bijgewerkt. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

  • Nijmegen ongeveer 3 maanden
  • Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar, Wijchen, Beuningen – ongeveer 6 weken
  • Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Westervoort, Zevenaar ongeveer 1 maand
  • Druten & Rivierenland; Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, West Betuwe, Tiel & West Maas en Waal – ongeveer 6 weken
  • Noord-Limburg: Gennep, Bergen, Horst aan de Maas & Venray – ongeveer 1 maand

  Consulatie & advies

  DIT coaching denkt graag mee in complexe casussen. De denkwijze van DIT coaching kan hierbij een andere invalshoek geven wat zorgt voor nieuwe ingangen of inzichten. Het komt voor dat in situaties veel personen betrokken zijn maar dat de gedragsverandering niet lukt. DIT coaching tracht alle betrokkenen uit te dagen een invalshoek te nemen en zo in beweging te brengen. Met als doel gezamenlijk tot verandering te komen met een positief resultaat. Als verwijzer interesse in overleg?  Neem dan vrijblijvend contact op.