Verwijzers

  DIT coaching heeft expertise in specialistische begeleiding door ervaren coaches. Wanneer er casussen aangemeld worden voor gespecialiseerde begeleiding, zal dit opgepakt worden door een HBO/WO geschoolde hulpverlener. Binnen deze begeleiding worden doelen gesteld zodat de zorgvrager een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid ontwikkelt. Wanneer binnen deze trajecten de specialistische begeleiding afgerond kan worden zonder reguliere begeleiding, zal dit worden gedaan.

  Zorgdomein

  DIT coaching werkt samen met wijkteams en andere betrokken zorgverleners (huisartsen, behandelaars). We hanteren korte lijnen, goede zorg verlenen doen we samen! Verwijzingen lopen via de gemeente of via de (huis)arts. Specialistische jeugdzorg verwijzingen zowel individueel als groep kunnen aangevraagd worden via ZorgDomein

  DIT coaching gelooft dat wanneer de onderliggende oorzaken en vaardigheden vanuit specialistische begeleiding voldoende ontwikkeld zijn zorg sneller kan worden afgebouwd.

  We werken zowel binnen de WMO als de Jeugdwet, waarbij we het gezin en de omgeving van de klant actief betrekken.

  Werken zonder wachtlijsten

  Van op een wachtlijst staan wordt niemand beter. We geloven dat het belangrijk is om onze klanten zo snel mogelijk op weg te helpen. DIT coaching start zo snel mogelijk in ieder geval binnen 4 weken nadat de verwijzing (beschikking) binnen is bij ons.

  Door de inzet van Blended care (een mix van online en face-to-face contact) voorkomen we lange wachtlijsten en kun je meteen aan de slag.

  In de “Start en Go” module maken we gebruik van e-health en telefonisch contact om zo samen meer zicht te krijgen op waar je staat en waar je naartoe wilt. We helpen je zo veel mogelijk op weg met de eerste stappen richting de door jouw gewenste verandering. Daarna ga je samen met een vaste coach verder in een face-to-face traject waar de coach bij jou thuis komt.

  Voor aanmeldingen die bij start gaan om een reguliere begeleidingsvraag is er een langere wachttijd. We hebben nauwe samenwerking met andere zorgpartijen die gespecialiseerd zijn in reguliere begeleiding, we denken dan ook graag mee wat het meest passend is.

  Consulatie & advies

  DIT coaching denkt graag mee in complexe casussen. De denkwijze van DIT coaching kan hierbij een andere invalshoek geven wat zorgt voor nieuwe ingangen of inzichten. Het komt voor dat in situaties veel personen betrokken zijn maar dat de gedragsverandering niet lukt. DIT coaching tracht alle betrokkenen uit te dagen een invalshoek te nemen en zo in beweging te brengen. Met als doel gezamenlijk tot verandering te komen met een positief resultaat. Als verwijzer interesse in overleg?  Neem dan vrijblijvend contact op.