Veel gestelde vragen

  Veelgestelde vragen

  • Stappen richting hulp
   Ik bevind me in een situatie waarvan ik denk dat er professionele hulp nodig is:
   1. Neem contact op met jouw wijkteam en vraag een keukentafelgesprek aan. Op de website van jouw gemeente vind je informatie over de wijkteams /consulenten en hoe je een keukentafelgesprek aan kan vragen. Sommige gemeenten hanteren een aanmeldformulier, anderen niet.
   2. Als de gemeente het met jou eens is dat er professionele zorg nodig is geven ze hiervoor een indicatie af, met deze indicatie kan je zorg ontvangen.
   3. Kies in overleg met het wijkteam een zorgaanbieder waarvan je zorg wilt ontvangen. DIT coaching biedt de mogelijkheid tot een kennismaking. Kom je er niet uit, dan kunnen we ondersteunen bij de juiste route.
  • Wat houdt een keukentafelgesprek in?
   Een keukentafelgesprek is het gesprek met het wijkteam waarin duidelijk wordt wat nodig is om weer verder te kunnen. Wij adviseren om dit gesprek voor te bereiden. Veel bruikbare informatie over het keukentafelgesprek en hoe deze voor te bereiden vind je o.a. hier.
  • PGB of ZIN?
   DIT coaching werkt zowel via PGB (Persoons Gebonden Budget) als via ZIN (zorg in natura). Meer informatie over het verschil vind je hier. We merken dat de meeste klanten een voorkeur hebben voor ZIN aangezien ze dan geen eigen administratie hoeven bij te houden. In alle gemeente waar wij een contract mee hebben is het mogelijk om via ZIN zorg af te nemen.
  • Is financiering alleen mogelijk via een indicatie van de gemeente?
   Het kan zijn dat je een indicatie hebt die binnen de WLZ (wet langdurige zorg) valt, deze wordt afgegeven door het zorgkantoor. Meer informatie vind je hier en hier.  Alleen als je een WLZ indicatie vanuit een PGB hebt kun je zorg inkopen bij DIT coaching. Daarnaast kun je ook als particulier zelf zorg inkopen bij DIT coaching je betaald deze dan zelf.
  • Hoe zit het met de eigen bijdrage (CAK)?
   De overheid vraagt aan volwassenen een eigen bijdrage voor de ontvangen zorg. Dit is een vast maandtarief voor meer informatie klik hier.
  • Biedt DIT coaching ook behandeling?
   DIT coaching biedt geen behandeling. Mocht behandeling nodig zijn kunnen wij desgewenst vanuit ons zorgnetwerk meedenken wat een geschikte behandelaar voor jou kan zijn. Met regelmaat werken we naast een behandelaar of starten we aansluitend aan een behandeling.