Praktische informatie

  Praktische informatie

  Sociale wijkteams en consulenten, te bereiken via jouw plaatselijke gemeente, zijn in veel gemeenten het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak kijken de wijkteams wat bewoners zelf kunnen en waar hulp nodig is. In het sociaal wijkteam werken professionals van verschillende organisaties met de gemeente samen. Samen met jou maken zij tijdens het zogenaamde keukentafelgesprek een plan. Hierin staat wat je zelf nog kunt, hoe bekenden of vrijwilligers kunnen bijspringen en welke professionele hulp nodig is.

  Als professionele hulp nodig is zal de gemeente hiervoor een indicatie afgeven. Met deze indicatie kun je professionele zorg ontvangen. Deze zorg kan dan geboden worden door DIT coaching. Tijdens een kennismakingsgesprek bekijken we samen of DIT coaching bij jou past en wat jouw doelen zijn.

  Stappen richting hulp

  Ik bevind me in een situatie waarvan ik denk dat er professionele hulp nodig is:

  1. Neem contact op met jouw wijkteam en vraag een keukentafelgesprek aan. Op de website van jouw gemeente vind je informatie over de wijkteams /consulenten en hoe je een keukentafelgesprek aan kan vragen. Sommige gemeenten hanteren een aanmeldformulier, anderen niet.

  2. Als de gemeente het met jou eens is dat er professionele zorg nodig is geven ze hiervoor een indicatie af, met deze indicatie kan je zorg ontvangen.

  3. Kies in overleg met het wijkteam een zorgaanbieder waarvan je zorg wilt ontvangen. DIT coaching biedt de mogelijkheid tot een kennismaking.

  Kom je er niet uit, dan kunnen we ondersteunen bij de juiste route,