Netwerkpartners

    Zorgen voor elkaar doen we samen! We hebben een breed netwerk van partijen en zorgpartners waar we mee samen werken.

    We zijn o.a. lid van “samenwerkingsverband autisme Gelderland”  http://www.autismegelderland.nl/

    Woonzorg DWI richt zich op begeleid wonen voor jongvolwassenen of beschermd thuis begeleiding. De volgende stap in zelfstandigheid. www.woonzorgdwi.nl.

    Daarnaast willen we hier ook speciale aandacht geven aan het voorliggend veld. Als professionele zorgaanbieder lopen we een tijdje met mensen mee. Het voorliggende veld is er altijd en bestaat uit allerlei (buurt)initiatieven die mensen lokaal ondersteunen en verbinden. Heb je nog een tip voor ons? Geef hem door via: administatie@ditcoaching.nl